Oudervereniging (OV)

Sinds 18 maart 2015 heeft Linus-onderwijs een eigen Oudervereniging. Deze vereniging heeft als doel om nuttige en leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen van Linus-onderwijs, bekostigd uit de ouderbijdrage. De leerlingen van Linus-Onderwijs hebben immers behoefte aan extra uitdagingen en activiteiten en die gaan wij, in afstemming met het schoolteam, voor ze regelen!

Natuurlijk zijn we er voor om feestdagen in de school te organiseren, zoals de kerstviering, Sinterklaas, carnaval enzovoort. Maar we willen de leerlingen óók meenemen naar musea. We willen bijzondere lessen door speciale docenten laten geven. Misschien moeten de kinderen eens de natuur in, om hen dáár dingen te laten ontdekken, of misschien zijn er wel bijzondere bedrijven en beroepen die we kunnen gaan bekijken. En wie regelt de schoolfotograaf? De laatste schoolweek van groep 8? Best belangrijk dus, een goede oudervereniging!

We vinden het erg belangrijk dat alles wat we organiseren enthousiast ondersteund wordt door de andere ouders. We vragen dan ook nadrukkelijk om uw ideeën! Ook als u zelf mee wilt helpen met de activiteiten die georganiseerd worden horen we dat graag. Het e-mailadres van de oudervereniging is: oudervereniginglinus@gmail.com . 

Het bestuur van de Oudervereniging Linus-onderwijs bestaat uit 4 personen.

Renate den Engelse

Lid Oudervereniging

Roel Brands

Lid Oudervereniging Penningmeester

Judith Vork

Lid Oudervereniging

Ilona Kivits

Lid Oudervereniging

Vergaderdata:

De OV vergadert op onderstaande data van 8.45 tot 9.45 uur online. 

17 januari 2024

13 maart 2024

15 mei 2024

12 juni 2024

 


De ALV van de OV heeft plaatsgevonden op 18 september 2023 om 19.30 uur. 

Via onderstaande links kunt u meer informatie over de Oudervereniging Linus-Onderwijs downloaden: