Lezen met begrip en plezier

Technisch lezen

Het doel van het vaardig worden in lezen op Linus Onderwijs is dat alle leerlingen functioneel geletterd worden. Dit is de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te begrijpen en gebruiken. Dit is van belang om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Tevens is het doel dat leerlingen plezier krijgen en houden in lezen. Wanneer leerlingen op Linus Onderwijs starten zullen de leerlingen het aanvankelijk lezen moeten beheersen. Het voortgezet technisch lezen volgt op de fase van het aanvankelijk lezen. Bij het voortgezet technisch lezen staat het vlot decoderen (snel woorden herkennen en benoemen) en het voordracht lezen centraal. De leerlingen oefenen met complexe woordstructuren, afwijkende spellingspatronen en leenwoorden. De leerlingen leren vlot lezen en hebben plezier in het lezen van verschillende soorten teksten en boeken.

Op Linus starten we iedere ochtend in de gehele school met een leeskwartier. De leerlingen lezen zelfstandig een boek. Zij kiezen een boek uit de bibliotheek op school en lezen dit boek tijdens het leeskwartier. Er zijn verschillende soorten boeken te vinden in onze goed gevulde bibliotheek. Naast fictie ook informatieve boeken en zelfs in het Engels kunnen er boeken gelezen worden. 

Er wordt gedurende een schooldag veel gelezen tijdens uiteenlopende activiteiten. Hierbij staat altijd het begrip centraal. Aangezien er thematisch gewerkt wordt, zullen er veel teksten gelezen worden die betrekking hebben op het thema. 

Begrijpend lezen

Op Linus Onderwijs wordt onder andere, naast allerlei boeken en teksten, Nieuwsbegrip gebruikt voor het ontwikkelen van lezen met begrip. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Iedere week zijn teksten te vinden op de website van Nieuwsbegrip. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen actief en strategisch te leren lezen. Doordat de teksten zijn gekoppeld aan de actualiteit breiden de leerlingen door te lezen hun kennis van de wereld uit en die kennis gebruiken zij weer bij het begrijpen van andere teksten. Bij Nieuwsbegrip staan de volgende leesstrategieën centraal:

  • Voorspellen en voorkennis activeren
  • Ophelderen van onduidelijkheden
  • Samenvatten
  • Vragen stellen
  • Verbanden leggen

Iedere les staat een andere leesstrategie centraal.  Nieuwsbegrip besteedt weinig aandacht aan de leesstrategie "afleiden", welke vooral naar voren komt bij verhalende teksten. Hier wordt op andere momenten aandacht aan besteed. Nieuwsbegrip biedt leesteksten aan op zes niveaus.

De niveaus zijn als volgt:

  • niveau AA: groep 4, geschikt voor leerlingen die nog niet voldoende vaardig zijn qua Technisch Lezen.
  • Niveau A: meestal voor de groepen 4/5/6 geschikt voor leerlingen met een vaardigheidsscore (VS) tot 186
  • Niveau B: meestal voor de groepen 6/7 geschikt voor leerlingen met een VS tussen 186-226
  • Niveau C: geschikt voor leerlingen in de groepen 7/8 met een VS boven 226
  • Niveau D is niet geschikt voor PO vanwege de verbanden die veel te impliciet zijn.

Daarna worden homogene instructiegroepjes samengesteld wat betreft niveau, maar wel heterogeen wat betreft de maximale range qua vaardigheidsscores binnen dat niveau. Liefst 3 leerlingen per groepje, waarbij gewerkt wordt met de verschillende rollen tijdens het actief lezen van de tekst.