MR Deelraad (DR)

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). Linus onderwijs is een voorziening onder RkBs Het Kompas. Vanwege de omvang en locatie van Linus onderwijs heeft de MR-Kompas de medezeggenschap over Linus onderwijs 1 april 2015 overgedragen aan een eigen deelraad (DR).

De DR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbetering van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fuseren met een andere school, besteding van de vrijwillige ouderbijdrage (schoolgedeelte), werkdrukgelden, NPO-gelden en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en over diverse andere activiteiten.

In de DR zitten vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding, gekozen door de ouders) en vertegenwoordigers van leerkrachten (de personeelsgelding, gekozen door het schoolteam). Alle ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de DR.

De deelraad behartigt de belangen an alle leerlingen en leerkrachten. Persoonlijke casusen worden hier niet besproken, de zaken die effect hebben op de ontwikkeling van de gehele school staan centraal.

De deelraad kent de volgende samenstelling:
 

Deelraadleden

Peggy IJpelaar

Lid oudergeleding/ Tijdelijke voorzitter

Heleen van Oord

Lid Oudergeleding

Karin Vroege

Secretaris Deelraad en lid personeelsgeleding

Ilja Hoogenberg-Engbers

Lid personeelsgeleding

Nanda Heikamp

Lid personeelsgeleding

Rob Elzinga

Lid Oudergeleding

Mocht u in contact willen komen met de Deelraad kunt u contact opnemen met:
Tijdelijke voorzitter: Peggy Ijpelaar (deelraad@linus-onderwijs.nl)
Secretaris: Karin Vroege (karin.vroege@scalascholen.nl)

Op de volgende data en tijden wordt er vergaderd op school vanaf 19.30 uur:

woensad 24 januari 2024

maandag 18 maart 2024

dinsdag 14 mei 2024

10 juni 2024