Rekenen

Op Linus onderwijs zijn we schooljaar 2021-2022 in de groepen 4 ,5 en 6 begonnen om het rekenen in te richten volgens de visie die beschreven is in het boek Rekenonderwijs kan anders (Janson, 2017). Dit schooljaar, 2022-2023, wordt er ook in groep 7 gestart met het werken volgens deze visie. De reken-wiskunde doelen verhouden zich eigenlijk tot elkaar als een compact spoorwegnet. De rekendoelen zijn beschreven in leerroutes. De volgende leerroutes worden onderscheiden:

  • getallen
  • bewerkingen: optellen en aftrekken
  • bewerkingen: vermenigvuldigen en delen
  • bewerkingen met gebroken getallen en met verhoudingsgetallen
  • meten
  • klok
  • kalender
  • meetkunde
  • verbanden zichtbaar maken

Elke leerroute heeft verschillende perrons. Leerlingen volgen elk spoor in hun eigen tempo. Tussen de leerroutes zijn verschillende dwarsverbanden. Wanneer leerlingen bepaalde perrons hebben behaald kunnen ze ook verder op een andere leerroute.

We zijn voortdurend met leerlingen in gesprek over hun ontwikkelingen op het gebied van rekenen. De leerroutes zijn visueel gemaakt, waardoor leerlingen zelf ook goed weten waar ze staan en wat er te ontdekken valt. Leerlingen hebben eigenaarschap over hun eigen leerdoelen. We gaan uit van zelf onderzoekend en ervarend leren. Rekenen moet betekenisvol en functioneel zijn.

Leerlingen oefenen basale rekenvaardigheden op allerlei manieren (spel, op papier, bewegend leren etc.). Daarnaast krijgen de leerlingen binnen de verschillende thema’s verschillende geïntegreerde activiteiten om hun rekenvaardigheden toe te passen binnen een betekenisvolle context.

In groep 8 op Linus werken we dit schooljaar onder andere uit de methode WisWijz. Zij zullen schooljaar 2023-2024 overgaan.