Schrijven

Ten aanzien van het schrijven volgen we een duaal traject. Er stromen op Linus onderwijs leerlingen in van verschillende scholen. Dit betekent dat een ieder een ander handschrift heeft ontwikkeld op het moment van instromen. Het doel van motorisch schrijfonderwijs is dat de leerlingen een soepel en persoonlijk en leesbaar handschrift ontwikkelen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Verbonden schrift

Wanneer blijkt dat leerlingen het verbonden schrift reeds hebben aangeleerd en hier geen moeite mee hebben, wordt dit verder ontwikkeld. We gebruiken hiervoor de materialen uit de methode van Novoskript. Deze methodiek is afgestemd op de psychomotorische ontwikkeling van het kind, zodat het leren schrijven niet wordt geforceerd, maar op een harmonieuze wijze verloopt.

Blokschrift

Het kan ook zijn dat er leerlingen instromen vanuit scholen die enkel blokschrift aanbieden. Deze leerlingen laten we doorgaan met het verder ontwikkelen van het blokschrift.

Ook hier geldt dat de leerlingen zelf moeten snappen wat het nut is van duidelijk en vlot schrijven. Eigenaarschap vraagt aandacht voor het perspectief: je leert dingen om ze te (kunnen) gebruiken, buiten dat vak en buiten de school.