Taal

Op Linus onderwijs gaan we uit van een rijk taalaanbod. We laten ons hierbij onder andere inspireren door de boeken “Uitdagend en functioneel taalonderwijs” en “Op speurtocht door onze grammatica” van Dolf Janson. Hieruit hebben we ook onze doelen gehaald. We werken aan doelen ten aanzien van:

  1. Reflecteren op en onderzoek van de vorm en functie van gesproken en geschreven taal.
  2. Gebruik maken van gesproken taal. Luisteren, spreken, en deelnemen aan gesprekken.
  3. Gebruik maken van geschreven taallezenschrijven

Er kunnen verschillende fasen worden onderscheiden als het gaat om de ontwikkeling van deze doelen.

Fase 1  Het taalgebruik is vooral gericht op en komt vooruit het hier en nu.

Fase 2 Het taalgebruik breidt zich uit en er is grotere afstand tot het hier en nu mogelijk en ook meer complexe vormen.

Fase 3 Het taalgebruik overstijgt het hier en nu en mede daardoor groeit de complexiteit, ook in de schriftelijke vorm.

Fase 4 Het taalgebruik is gevarieerd en complex geworden en ook afgestemd op zowel de context als de doelgroep.

Op Linus onderwijs volgen we de ontwikkeling van de leerlingen ten aanzien van deze doelen en dagen we de leerlingen uit om zich hierin verder te ontwikkelen. Dit doen we door een gevarieerd aanbod aan activiteiten binnen de aangeboden thema’s. We vinden het hierbij van belang dat leerlingen vooral zelf actief bezig zijn hun taalvaardigheid te vergroten.